Услуги свързани със системата за Доболнична помощ

  1. Конвертиране на бази данни - при преминаване на Лекари специалисти на индивидуална практика, ОПЛ на индивидуална практика, Групови практики, Медицински центрове и Диагностично-консултативни центрове от програмата, с която работят в момента към работа с Bon Art MC System, Бон Арт предлага услугата за конвертиране сегашната база данни към тази на Bon Art MC System с цел запазване на всичката до момента натрупана информация за пациентите и прегледите.

  2. Консултация при преминаване от една програма към Bon Art MC System, разработена от Бон Арт.

  3. Профилактика на компютърни конфигурации - предлага се само на Партньорите на Бон Арт.

  4. Преинсталация на компютърни конфигурации със запазване на всички данни - предлага се само на партньорите на Бон Арт.