Услуги свързани със системата за Болнична помощ

    Ние концентрираме вниманието си върху стратегическото развитие на Здравния Мениджмънт в условията на Световната финансова и икономическа криза. Консултираме Ви при създаването на проекти за Информационно осигуряване на Болничните комплекси - проекти, които ще повишат ефективността на Мениджмънта на поверените Ви здравни заведения и ще реорганизират финансовите приходи и разходи, с цел повишаване на печалбата. Също така, като следствие от предходното, ние извършваме и консултиране в сферата на Хардуерното и мрежово осигуряване на Болничните комплекси - една стъпка, която със сигурност е свързана с множество варианти на реализация, от които трябва да се избере оптималния.

   Посредством нашата управленска система, опит и ефикасност, ние сме в състояние да осигурим конкретен подход за всяко направление на болничния комплекс, отчитайки спецификата и естеството му на работа. Създаването на такива проекти е неизменна част от успешния мениджмънт на всяко медицинско заведение.


  1. Изготвяне на цялостни проекти за Интегрирана Система за Управление на Болнични Комплекси - цялостта на един такъв проект играе важна роля за успешния Мениджмънт особено тогава, когато няколко отделни Медицински заведения(Юридически лица) са под едно и също ръководство. Например когато собственика на болничното заведение е собственик и на Групова практика от Общо-практикуващи лекари (ГП ОПЛ) и Диагностично-консултативен център (ДКЦ) или Медицински Център (МЦ). Обикновено в тези случаи се подава и обработва информация от множество източници и  управлението се затормозява при обработката на данни, които пък от своя страна са подадени от различни лица и във формат по тяхно усмотрение. В един Съвременен Болничен комплекс подобно нещо е недопустимо, особено ако се цели качество и удобство в Управлението, както на Екипа, така и на Финансите посредством счетоводните модули на Системата.  

  2. Внедряване на  цялостна  Интегрирана Система за Управление на Болнични Комплекси - внедряването и реализацията на такава система, е стъпка в 21-ви Век. Система, която ще улесни Управлението и Работата на целия Екип на Болничния комплекс от Медицинската сестра до Собственика. Система, която ще дава ясна и подробна информация за всичко случващо се в Болничния комплекс. Ще дава ясна и подробна информация за Пациентите на Болничния комплекс, за разходите по тяхното лечение и престой и т.н.    

  3.  Изготвяне на проект и Внедряване на Интегрирана Система за Управление на Болници - за да използвате такава система, не е нужно да отговаряте на условията от предходните две точки. Системата е идеално решение за управление и на самостоятелни Болнични заведение.

  4.  Изготвяне на проект и Внедряване на Интегрирана Система за Управление на Областни Диспансери (ОД) - за да използвате такава система, не е нужно да отговаряте на условията от предходните две точки. Системата е идеално решение за управление и на Областни Диспансери със Стационар.

  5.  Изготвяне на проект и Внедряване на Интегрирана Система за СИМП с легла - за да използвате такава система, не е нужно да отговаряте на условията от предходните две точки. Системата е идеално решение за управление на СИМП с легла и др. медицински заведения със Стационар.