Дентална Помощ

Какво е  Bon Art Dental System?


Bon Art Dental System е web – базирана

 компютърна информационна система за стоматолози. Тя наистина е система, защото съдържа в себе си всички пакети от доболничната дентална помощ, както следва : Изпълнители на първична дентална помощ, Изпълнители на специализирана дентална помощ, Медико-Дентални Центрове (МДЦ) – Бон Арт предлага и комбиниран пакет за лекари  и стоматолози, Дентални Центрове (ДЦ) и модулите „Регистратура”, „Мениджър”, „Отчети” и други допълнително разработени от нас  такива, улесняващи работата на стоматолозите. Казваме „ПАКЕТИ”, защото те работят еднакво добре както отделно ,така и свързани в система, както под Windows така и под Linux.

Актуализациите стават напълно автоматично през интернет без дори стоматолозите да разберат. Ако пък компютърът не е свързан с интернет, то всеки стоматолог може да си „свали” от нашия web сайт новата версия на системата на магнитен носител и да си я инсталира на компютъра само с две щраквания на бутона на мишката върху актуализационния файл.

Поддръжката на системата става от разстояние. Всички ДЦ, МДЦ  работят със сървъри, които ние поддържаме от нашия офис, а за индивидуалните ползватели сме предвидили опция за дистанционна връзка през интернет до съответния компютър, но единствено и само с разрешението на зъболекаря и то за всеки отделен случай.

Дизайнът
 на Bon Art Dental System е изработен от професионалистите, които се занимават с 3D моделирането и дизайна на проектите, разработвани за нашите партньори от САЩ и Германия, измежду които са фондацията на Стивън Спилбърг, Walt Disney, Backbone Entertainment, Pixar и др.

Функционалността  на системата е неоспорима. Зъболекарите работят само с два екрана, които са интуитивно аранжирани и в тях са събрани всички първични документи, които лекарите издават, както и контроли за правилното им попълване според изискванията на НЗОК. В тези екрани могат да бъдат отразявани  данните от прегледа, зъбния статус на пациентите (начален и текущ), график (достъпен във всеки един момент от работата Ви), плащания (разделени на плащания от РЗОК и от пациентите), контролира се осигуреността на пациентите само с едно натискане на мишката, автоматично генериране на всички спецификации и др.

Цената на лиценза за ползване на Bon Art Dental System се формира на база на работно място, а не на брой лекари. Цената за едно работно място е 24,00 лв./месец  - крайна цена.