Доболнична помощ

 

Това е единствената в страната web базирана система, което значи че:
Вие работите със системата така, както работите в Интернет;
Вие нямате пространствени ограничения за работа със системата. Например, ако Вие сте мениджър на МЦ и сте на почивка в чужбина, без затруднение, през интернет, ще видите какво правят вашите колеги, ще можете да участвате в управлението на МЦ, да одобрите месечния отчет за РЗОК и т.н.

Това е единствената в страната система, която работи :
С Windows,  като базова операционна система и с напълно БЕЗПЛАТНАТА операционна система Linux, която е утвърдена като сигурна и стабилна при Интернет-сървърите и предпоставка за по-ниските цени на необходимия хардуер (работни станции).

Това е интегрираща медицинска информационна система защото:
В една сграда, чрез един сървър, могат да се обслужват всички индивидуални и групови практики, лаборатории, МЦ и ДКЦ;
"Закачените" за сървъра практики си обменят информация в режим на "реално време";
Всеки лекар, "закачен" за сървъра, може да види пълното електронно досие на своя пациент, без да може да прави корекции в него.                                             
                                                 
Това е система, която се самодиагностицира и самовъзстановява:
Със сутрешното стартиране на системата се активира нейната интелигентна функция на самодиагностициране;
Ако самодиагностиката констатира формални грешки от предходния ден, то системата автоматично ги отстранява и се самовъзстановява.                                             
                                                 
Това е система, която се самоархивира и си прави самоотчет:
След самодиагностиката и самовъзстановяването, системата автоматично архивира базата от данни на двата огледални хард-диска на сървъра;
Всеки ден, след обяд в 15 ч. и сутрин в 04 ч., системата се самоактивира и архивира данните на двата огледални хард-диска на сървъра;
След архивирането в 04 ч., системата активира функцията си за самоотчет и праща информация до Бон Арт за случилото се в последните 24 часа.                                             
                                                 
Това е система, която се самоактуализира:
За груповите практики, МЦ или ДКЦ, самоактуализацията е относителна, тъй като 24 часа в денонощието техните сървъри се наблюдават и поддържат от специалистите на Бон Арт от офиса в гр.Варна;
Актуализацията на индивидуалните практики става напълно автоматично чрез интернет.                                             
                                                 
Това е системата с професионално изпълнен дизайн, поради  което:
Това е най-красивата система в сферата на доболнично обслужване;
В работата  тя "води" лекаря, без това да се забелязва или натрапва;
Тя доставя естетическа наслада на лекаря.