Цени на допълнителни услуги в сила от 01.08.2016 г.

Услуга ед. мярка количество цена
1. Преинсталация на  Mozilla
бр. 1 10,00
2. Възстановяване на заличени данни и настройки на системата в офиса на Бон Арт
бр 1 22,00
3. Възстановяване на заличени данни и настройки на системата през интернет
бр. 1 20,00
4. Изготвяне и изпращане на електронен месечен отчет (xml-файлове) в ПИС (НЗОК) през Интернет
бр. 1 15,00
5. Изготвяне и изпращане на финансови месечни отчети в PDF-формат в ПИС (НЗОК) през Интернет
бр. 1 25,00
6.Месечен  абонамент за изготвяне и изпращане на финансови месечни отчети в PDF-формат в ПИС (НЗОК) през Интернет
бр.
120,00
7. Месечен  абонамент за изготвяне и изпращане на електронни месечни отчети (xml-файлове) и финансови месечни отчети в PDF-формат в ПИС (НЗОК) през Интернет
мес. 1 30,00
8. Инсталация на приложения и настройка на компютър за електронно отчитане към НЗОК
бр. 1 25,00
9. Преинсталация на Bon Art MC System
бр. 1 30,00
10. Инсталиране на други софтуерни приложения, работещи под Windows (които са лицензирани и предоставени от клиента)
бр.* 1 12,00
11. Пълно обучение за генериране и отчитане към ПИС (НЗОК)
на започнат час 1 30,00
12.Обучение за работа с компютър
на започнат час 1 24,00
13. Заявяване на номера на болнични листове в сайта на НОИ и въвеждането им в системата
бр.* 1 10,00
14. Инсталация на електронен подпис
бр. 1 30,00
15. Настройки на (принтер / монитор)
бр.* 1 10,00
16. Инсталация на стари версии на Bon Art MC System (до 10 бр.)
бр. 1 15,00
17. Инсталация на стари версии на Bon Art MC System (над 10 бр.)
бр.* 1 30,00
18. Диагностика на Операционна система и на инсталирания софтуер
бр. 1 20,00
19. Профилактика Операционна система и на инсталирания софтуер
бр. 1 36,00
20. Инсталация на Windows с  лицензиран софтуер на клиента (услугата се предлага и извършва само в офиса на Бон Арт)
бр. 1 35,00
21. Инсталация на MS Office в офиса на Бон Арт с  лицензен софтуер на клиента
бр. 1 20,00
22. Инсталиране на периферни устройства (принтер, скенер и др.)
бр. 1 18,00
23. Инсталация на Linux за работна станция
бр. 1 72,00
24. Инсталация и настройка на сървър
бр. 1 180,00
25. Архивиране на информация на външно устройство при преинсталация на Windows
GB 4 12,00
26. Интернет настройки
бр. 1 20,00
27. Повикване на място (във Варна)
бр. 1 15,00
28. Повикване на място (извън Варна)
км 1 0,60
29. Импорт на XML в Bon Art MC System
  1 24,00
30. Импортиране на списък с диспансерни
бр. 1 24,00
31. Импортиране на списък с пациенти
бр.* 1 24,00
32. Други услуги
на започнат час 1 24,00

* Всички услуги извършвани извън офиса на фирма Бон Арт са без включени транспортни разходи и те се заплащат      допълнително, съобразно настоящата ценовата листа.
* * Посочените цени са с включен ДДС.
* * * За МЦ, ДКЦ и ГП цените са по договаряне.