Bon Art Hospital System - Въпроси и Отговори

1. Има ли нужда от Интегрирана Система за Управление на Болнични Комплекси?

    Твърдо, Да! Знаем, че Управлението на един Болничен комплекс, бил той малък или голям е трудна и трудоемка задача. Задача свързана с изключително психическо натоварване, в което единствения помощник на Управляващия е химикалът. Ние решихме, че в 21-ви век и в Ерата на компютърните технологии е напълно недопустимо да се натоварва психиката със задачи, които би могъл да върши компютърът и създадохме Bon Art Hospital System -  Интегрирана Система за Управление на Болнични комплекси.
    Въвеждането на Bon Art Hospital System в Болничен комплекс е предпоставка за едно още по-качествено и организирано Управление. Системата ще Ви помогне да организирате своята и работата на колегите си, строго да контролирате разходите на болничния комплекс - респективно и приходите. Предоставя Ви възможност драстично да намалите процентът на човешка грешка в документооборота, в отчитането на дейността на Болничния комплекс пред НЗОК. С въвеждането на  Bon Art Hospital System в поверения Ви болничен комплекс Вие улеснявате работата на колегите си лекари и медицински сестри по чисто техническото отразяване на дейността им. Това им спестява време и им позволява да обърнат повече внимание на същинската си работа.
    
Bon Art Hospital System - Интегрирана Система за Управление на Болнични комплекси не е базова система, която се разполага по болничните комплекси на конвейер. Разглеждаме всеки един Болничен комплекс като Човек - строго индивидуален със своя специфика и манталитет на работа. Именно поради това Bon Art Hospital System се ИНДИВИДУАЛИЗИРА за нуждите и по спецификата на работата на ВСЕКИ болничен комплекс, в който се въвежда.
   Всички гореизброени качества, които със сигурност не са всички, говорят само за това, че въвеждайки  Bon Art Hospital System - Интегрирана Система за Управление на Болнични комплекси в повереното Ви болнично заведение Вие не само спестявате разходи, но и увеличавате приходите, а също така сте  "в крак" с новите web-базирани информационни технологии, които могат единствено и само да Ви помагат.


2. Колко време отнема внедряването на Интегрирана Система за Управление на Болнични Комплекси?

      В никакъв случай не трябва да мислим, че една такава сериозна крачка е лек и бърз процес. Само за пример ще споменем, че при пълна индивидуализация и цялостно въвеждане на системата в Болничен комплекс в рамките, на който има 7-8 отделения , процесът отнема около 2-3 месеца. Общо взето всичко зависи от спецификата на работа на Болничния комплекс.


 

3. Колко струва внедряването на Интегрирана Система за Управление на Болнични Комплекси? 

     Както споменахме във въпрос №1 Системата се ИНДИВИДУАЛИЗИРА за всеки Болничен комплекс. Именно поради тази причина за всеки Болничен комплекс се изготвя строго индивидуална оферта. Независимо каква е цената, избирайки Bon Art Hospital System Вие със сигурност спестявате пари.
      За повече подробности се свържете с г-н Ангел Горанчев . Информация за контакти с него ще намерите
ТУК.