Bon Art MC System - Въпроси и Отговори

  1.  Защо след първичен Диспансерен преглед пациентът не влиза в електронния (XML) файл с "ТИП 13"?

    Най-вероятно, защото пациентът има вече направено диспансерно досие по същата диагноза или е бил диспансерен по тази диагноза и не е отписан от диспансеризация.

  2. Защо в издадения от РЗОК файл с диспансерни пациенти има по-малко пациенти отколкото имам в програмата?

    При преминаването към новата система за отчитане на НЗОК през Април 2009 г. регистрите с диспансерни пациенти, които се предаваха като отчетен файл преди тази дата, не бяха импортирани коректно и има липсващи пациенти в регистрите на НЗОК, които все още се водят на диспансеризация при Вас.