За изтегляне


 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА НА НЗОК ЗА ЕЛЕКТРОННО ОТЧИТАНЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Инструкция 7.3MB Инструкция за работа с ПИС на НЗОК.

PDFCreator

PDFCreator.exe 27.4MB Изтеглете и инсталирайте тази нова версия на PDFCreator, за да можете да записвате документи в pdf формат.

Adobe Acrobat Reader 11

AcrobatReader11.exe 72.3MB Изтеглете и инсталирайте тази нова версия на Adobe Acrobat Reader, за да можете безпрепятствано да отваряте и четете електронните документи (договори, анекси и фактури) издавани от Бон Арт.

PHP

php.exe 9.1MB Скриптов език за програмиране.
.

AnyDesk

AnyDesc.exe 2.8MB Help
.

Mozilla - Dental

BonArt_Firefox.exe 12.2MB Mozilla Firefox - конфигуриран за Bon Art Dental System
.

Mozilla - MC

BonArtMC_mozilla.exe 9.1MB Mozilla Firefox - конфигуриран за Bon Art MC System
.

BonArt_HELP.exe

BonArt_HELP.exe 2.8MB .