Цени

Услуги

Цени на допълнителни услуги в сила от 01.04.2022 г.

# Услуга мярка количество цена
1 Преинсталация на Mozilla бр. 1 10,00
2 Възстановяване на заличени данни и настройки на системата в офиса на Бон Арт бр 1 22,00
3 Възстановяване на заличени данни и настройки на системата през интернет бр. 1 30,00
4 Изготвяне и изпращане на електронен месечен отчет (xml-файлове) в ПИС (НЗОК) през Интернет бр. 1 20,00
5 Изготвяне и изпращане на финансови месечни отчети в PDF-формат в ПИС (НЗОК) през Интернет бр 1 25,00
6 Месечен абонамент за изготвяне и изпращане на финансови месечни отчети в PDF-формат в ПИС (НЗОК) през Интернет бр. 1 20,00
7 Месечен абонамент за изготвяне и изпращане на електронни месечни отчети (xml-файлове) и финансови месечни отчети в PDF-формат в ПИС (НЗОК) през Интернет мес. 1 30,00
8 Инсталация на приложения и настройка на компютър за електронно отчитане към НЗОК бр. 1 25,00
9 Преинсталация на Bon Art MC System бр. 1 30,00
10 Инсталиране на други софтуерни приложения, работещи под Windows (които са лицензирани и предоставени от клиента) бр.* 1 12,00
11 Пълно обучение за генериране и отчитане към ПИС (НЗОК) на започнат час 1 30,00
12 Обучение за работа с компютър на започнат час 1 35,00
13 Заявяване на номера на болнични листове в сайта на НОИ и въвеждането им в системата бр.* 1 10,00
14 Инсталация на електронен подпис бр. 1 40,00
15 Настройки на (принтер/монитор) бр.* 1 20,00
16 Инсталация на стари версии на Bon Art MC System (до 10 бр.) бр. 1 25,00
17 Инсталация на стари версии на Bon Art MC System (над 10 бр.) бр.* 1 40,00
18 Диагностика на Операционна система и на инсталирания софтуер бр. 1 40,00
19 Профилактика Операционна система и на инсталирания софтуер бр. 1 36,00
20 Инсталация на Windows с лицензиран софтуер на клиента (услугата се предлага и извършва само в офиса на Бон Арт) бр. 1 45,00
21 Инсталация на MS Office в офиса на Бон Арт с лицензен софтуер на клиента бр. 1 20,00
22 Инсталиране на периферни устройства (принтер, скенер и др.) бр. 1 25,00
23 Инсталация на Linux за работна станция бр. 1 55,00
24 Инсталация и настройка на сървър бр. 1 180,00
25 Архивиране на информация на външно устройство при преинсталация на Windows GB 4 12,00
26 Интернет настройки бр. 1 20,00
27 Повикване на място (във Варна) бр. 1 15,00
28 Повикване на място (извън Варна) км 1 0,60
29 Импорт на XML в Bon Art MC System 1 24,00
30 Импортиране на списък с диспансерни бр. 1 24,00
31 Импортиране на списък с пациенти бр.* 1 24,00
32 Помощ при работа с е-система за ЛКК/ТЕЛК 1 17,50
33 Други услуги на започнат час 1 30,00
  1. * Всички услуги извършвани извън офиса на фирма Бон Арт са без включени транспортни разходи и те се заплаща допълнително, съобразно настоящата ценовата листа.
  2. ** Посочените цени са без включен ДДС.
  3. *** За МЦ, ДКЦ и ГП цените са по договаряне.

Цени на допълнителни услуги в сила от 01.04.2022 г.