За изтегляне

Инструкции

Инструкция
Инструкция за работа с ПИС на НЗОК.

Разгледай
Брошура за болнична помощ.

Разгледай
Брошура за доболнична помощ.

Софтуер

Инсталатор Firefox
Mozilla Firefox - конфигуриран за Bon Art MC System.

Модул eReport
Модул eReport - конфигуриран за Bon Art MC System.

DOT. Net 4.7.2
.NET версия 4.7.2 - библиотека необходима за работа с Модул eReport.

за Windows 7
библиотека необходима за работа с Модул eReport за старите версии на Windows (7).

Помощ

BonArt_HELP
Отдалечен достъп.

AnyDesk
Отдалечен достъп.