Дентална помощ

Какво е Bon Art Dental System?

Bon Art Dental System е WEB-базирана компютърна информационна система за стоматолози.

Тя наистина е система, защото съдържа в себе си всички пакети от доболничната дентална помощ, както следва : Изпълнители на първична дентална помощ, Изпълнители на специализирана дентална помощ, Медико-Дентални Центрове (МДЦ) – Бон Арт предлага и комбиниран пакет за лекари и стоматолози, Дентални Центрове (ДЦ) и модулите „Регистратура”, „Мениджър”, „Отчети” и други допълнително разработени от нас такива, улесняващи работата на стоматолозите. Казваме „ПАКЕТИ”, защото те работят еднакво добре както отделно ,така и свързани в система, както под Windows така и под Linux.

Актуализациите стават напълно автоматично през интернет без дори стоматолозите да разберат. Ако пък компютърът не е свързан с интернет, то всеки стоматолог може да си „свали” от нашия web сайт новата версия на системата на магнитен носител и да си я инсталира на компютъра само с две щраквания на бутона на мишката върху актуализационния файл.

Поддръжката на системата става от разстояние. Всички ДЦ, МДЦ работят със сървъри, които ние поддържаме от нашия офис, а за индивидуалните ползватели сме предвидили опция за дистанционна връзка през интернет до съответния компютър, но единствено и само с разрешението на зъболекаря и то за всеки отделен случай.

Дизайнът на Bon Art Dental System е изработен от професионалистите, които се занимават с 3D моделирането и дизайна на проектите, разработвани за нашите партньори от САЩ и Германия, измежду които са фондацията на Стивън Спилбърг, Walt Disney, Backbone Entertainment, Pixar и др.

Функционалността на системата е неоспорима. Зъболекарите работят само с два екрана, които са интуитивно аранжирани и в тях са събрани всички първични документи, които лекарите издават, както и контроли за правилното им попълване според изискванията на НЗОК. В тези екрани могат да бъдат отразявани данните от прегледа, зъбния статус на пациентите (начален и текущ), график (достъпен във всеки един момент от работата Ви), плащания (разделени на плащания от РЗОК и от пациентите), контролира се осигуреността на пациентите само с едно натискане на мишката, автоматично генериране на всички спецификации и др.

Въпроси и Отговори

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛИ Е ПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРНИ ПРОГРАМИ ЗА ОТЧИТАНЕТО НА ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ПРЕД НЗОК?

Уважаеми лекари по дентална медицина, използването на софтуерни програми за отчитането на дейността Ви пред НЗОК не е задължително. Но, нашият съвет към Вас е да използвате такива, защото това е времето, в което Вие трупате база данни с Вашите пациенти и извършените им дейности. Впоследствие, когато започне задължителното отчитане на дейностите по електронен път, ще улесните себе си и ще се предпазите от евентуално дублиране на дейности и съответно ще се предпазите от финансови загуби.


2. КАК НАЙ-ЛЕСНО ДА НАПРАВЯ ПРЕХОДА КЪМ ОТЧИТАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ?

 • Изберете софтуерна програма, която да използвате и се свържете с фирмата, която я разработва и разпространява.
 • Започнете системно да отделяте време за работа с новата програма.
 • При обучението, което провежда представителя на фирмата разработчик си водете записки.
 • Не се мъчете да запомните всичко - няма да можете - и то поради единствената причина, че това е нещо ново за Вас. Вие сте професионалисти в областта на денталната медицина и ако работата с компютъра Ви затруднява, бъдете уверени, че ще се справите. Компютърът не е по-умен от Вас.
 • Работете смело и не се тревожете за програмата. НЕ МОЖЕТЕ ДА Я ПОВРЕДИТЕ!
 • Изпробвайте всички опции на програмата.
 • Ако възникнат въпроси, запишете ги и тогава потърсете представител на фирмата разработчик. Така ще спестите от своето и от времето на предтавителя на фирмата, което е ценно и за двама Ви.
 • Използвайте каквато терминология Ви харесва. Хората от другата страна на телефона са професионалисти и със сигурност ще Ви разберат.
 • При обучение или помощ от страна на представител на фирмата разработчик следвайте точно неговите инструкции и не щракайте безразборно по екрана. Това може да доведе до забавяне на работата на компютъра, което ще ви струва време и нерви.

Желаем Ви успех!


3. КАК ДА ИЗБЕРА СОФТУЕРНА ПРОГРАМА ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТТА МИ КЪМ НЗОК?

ВАЖНО! Всички програми на пазара на медицинския софтуер имат едни и същи функции и крайния резултат е един и същ. Просто някои от програмите са по-удобни за работа с потребителски настроения си интерфейс (визуалното представяне на екраните и функционалността им).


 • Консултирайте се с Ваши колеги, които вече са избрали софтуерна програма.
 • Ако имате възможност посетете ги и разгледайте начинът на работа с програмите.
 • Водете си записки за по-интересните моменти, които засягат практиката Ви.
 • Разгледайте задължително колкото можете повече програми.
 • Изберете такава, която Ви доставя и визуално удоволствие - така работата Ви ще бъде по-лесна и приятна.
 • Не се предоверявайте на всичко казано, но непоказано.
 • Ако искате да изберете правилния софтуерен продукт, никога не се ръководете само от цената. Често това крие доста неприятни изненади впоследствие, а и цената не е основен фактор, тъй като разликите в цената на пазара варират от 3 и 4 лева на месец, което не е чак токова много, за да е критерий за избор. Разбира се това не значи и че трябва да изберете най-скъпата софтуерна програма.

Система за болнична помощ

Всяка система за управление на болнични комплекси трябва да представлява комплексен продукт, който да подпомага анализа, вземането на решения, управлението на процесите, протичащи в рамките на лечебното заведение, управлението на персонала, финансите...

Система за доболнична помощ

Интегрираща медицинска информационна система - в една сграда, чрез един сървър, могат да се обслужват всички индивидуални и групови практики, лаборатории, МЦ и ДКЦ;

Система за дентална помощ

Bon Art Dental System е web – базирана компютърна информационна система за стоматолози. Съдържа в себе си всички пакети от доболничната дентална помощ, както следва: Изпълнители на първична дентална помощ, Изпълнители на специализирана дентална помощ, Медико-Дентални Центрове (МДЦ)