Доболнична помощ

Доболнична помощ

Това е единствената в страната WEB базирана система, което значи че:

 • Вие работите със системата така, както работите в Интернет;
 • Вие нямате пространствени ограничения за работа със системата. Например, ако Вие сте мениджър на МЦ и сте на почивка в чужбина, без затруднение, през интернет, ще видите какво правят вашите колеги, ще можете да участвате в управлението на МЦ, да одобрите месечния отчет за РЗОК и т.н.


Това е единствената в страната система, която работи:

 • С MS Windows, като базова операционна система и с напълно БЕЗПЛАТНАТА операционна система Linux, която е утвърдена като сигурна и стабилна при Интернет-сървърите и предпоставка за по-ниските цени на необходимия хардуер (работни станции).


Това е интегрираща медицинска информационна система защото:

 • В една сграда, чрез един сървър, могат да се обслужват всички индивидуални и групови практики, лаборатории, МЦ и ДКЦ;
 • "Закачените" за сървъра практики си обменят информация в режим на "реално време";
 • Всеки лекар, "закачен" за сървъра, може да види пълното електронно досие на своя пациент, без да може да прави корекции в него.


Това е система, която се самодиагностицира и самовъзстановява:

 • Със сутрешното стартиране на системата се активира нейната интелигентна функция на самодиагностициране;
 • Ако самодиагностиката констатира формални грешки от предходния ден, то системата автоматично ги отстранява и се самовъзстановява.


Това е система, която се самоархивира и си прави самоотчет:

 • След самодиагностиката и самовъзстановяването, системата автоматично архивира базата от данни на двата огледални хард-диска на сървъра;
 • Всеки ден, след обяд в 15 ч. и сутрин в 04 ч., системата се самоактивира и архивира данните на двата огледални хард-диска на сървъра;
 • След архивирането в 04 ч., системата активира функцията си за самоотчет и праща информация до Бон Арт за случилото се в последните 24 часа.


Това е система, която се самоактуализира:

 • За груповите практики, МЦ или ДКЦ, самоактуализацията е относителна, тъй като 24 часа в денонощието техните сървъри се наблюдават и поддържат от специалистите на Бон Арт от офиса в гр.Варна;
 • Актуализацията на индивидуалните практики става напълно автоматично чрез интернет.


Това е системата с професионално изпълнен дизайн, поради което:

 • Това е най-красивата система в сферата на доболнично обслужване;
 • В работата тя "води" лекаря, без това да се забелязва или натрапва;
 • Тя доставя естетическа наслада на лекаря.
Тук може да разгледате брошурата за доболнична помощ.

Услуги

Конвертиране на бази данни - при преминаване на Лекари специалисти на индивидуална практика, ОПЛ на индивидуална практика, Групови практики, Медицински центрове и Диагностично-консултативни центрове от програмата, с която работят в момента към работа с Bon Art MC System, Бон Арт предлага услугата за конвертиране сегашната база данни към тази на "Bon Art MC System" с цел запазване на всичката до момента натрупана информация за пациентите и прегледите.

Консултация при преминаване от една програма към "Bon Art MC System", разработена от Бон Арт.

Профилактика на компютърни конфигурации - предлага се само на Партньорите на Бон Арт.

Преинсталация на компютърни конфигурации със запазване на всички данни - предлага се само на партньорите на Бон Арт.

Въпроси и Отговори

Защо след първичен Диспансерен преглед пациентът не влиза в електронния (XML) файл с "ТИП 13"?

Най-вероятно, защото пациентът има вече направено диспансерно досие по същата диагноза или е бил диспансерен по тази диагноза и не е отписан от диспансеризация.


Защо в издадения от РЗОК файл с диспансерни пациенти има по-малко пациенти отколкото имам в програмата?

При преминаването към новата система за отчитане на НЗОК през Април 2009 г. регистрите с диспансерни пациенти, които се предаваха като отчетен файл преди тази дата, не бяха импортирани коректно и има липсващи пациенти в регистрите на НЗОК, които все още се водят на диспансеризация при Вас.

Система за болнична помощ

Всяка система за управление на болнични комплекси трябва да представлява комплексен продукт, който да подпомага анализа, вземането на решения, управлението на процесите, протичащи в рамките на лечебното заведение, управлението на персонала, финансите...

Система за доболнична помощ

Интегрираща медицинска информационна система - в една сграда, чрез един сървър, могат да се обслужват всички индивидуални и групови практики, лаборатории, МЦ и ДКЦ;

Система за дентална помощ

Bon Art Dental System е web – базирана компютърна информационна система за стоматолози. Съдържа в себе си всички пакети от доболничната дентална помощ, както следва: Изпълнители на първична дентална помощ, Изпълнители на специализирана дентална помощ, Медико-Дентални Центрове (МДЦ)