Болници

МБАЛ "ЛЮЛИН" - ГР. СОФИЯ

МБАЛ "Люлин" - гр. София е една от новите и модерни болници в страната и се намира в ЖК "Люлин - VI" в гр. София. Разполага с четири отделения - хирургично, вътрешни болести, ортопедия и травматология и Акушерство и гинекология. В отделението по ортопедия и травматология ще се извършват ендоскопски (безкръвни) операции от водещи наши лекари специализирали в чужбина. В сградата на болницата се помещават ДКЦ и Клинична лаборатория, а в скоро време и Рентгенова лаборатория и няколко Общопрактикуващи лекари.

==

Система за болнична помощ

Всяка система за управление на болнични комплекси трябва да представлява комплексен продукт, който да подпомага анализа, вземането на решения, управлението на процесите, протичащи в рамките на лечебното заведение, управлението на персонала, финансите...

Система за доболнична помощ

Интегрираща медицинска информационна система - в една сграда, чрез един сървър, могат да се обслужват всички индивидуални и групови практики, лаборатории, МЦ и ДКЦ;

Система за дентална помощ

Bon Art Dental System е web – базирана компютърна информационна система за стоматолози. Съдържа в себе си всички пакети от доболничната дентална помощ, както следва: Изпълнители на първична дентална помощ, Изпълнители на специализирана дентална помощ, Медико-Дентални Центрове (МДЦ)