МЦ

МЦ "АПЕКС" - гр. Плевен

В него работят 27 лекари – специалисти  от различни специалности по съответен график. Медицинския център сключваежегодно договор с НЗОК за плащане на извършените медицински услуги. Допълнителни доходи се формират от частни плащания, специализиран транспорт със собствена линейка – Реанимобил.

МЦ "МАЙЧИН ДОМ - ВАРНА" АД

Създадохме Meдицински комплекс "Майчин Дом" ЕООД, Варна през 2003 година. За цел имахме удовлетворяване на потребностите на населението на гр. Варна и областта от качествена и съвременна медицинска помощ, отговаряща на световни стандарти.

В началото нашата дейност бе осигуряване на профилактика, диагностика и лечение на заболявания при жените, наблюдение на бремеността и родилна помощ. В последствие, поради нуждата от комплексно медицинскио обслужване не само на жените, Медицински център “Майчин Дом” се разшири с включване на почти всички видове специалности.

В течение на работата ни нашите пациенти се увеличиха значително. Доверието, което те ни засвидетелстваха доказа, че усилията ни за качествена здравна помощ не са били напразно. Това доведе до идеята за разширение на Медицински Комплекс “Майчин Дом” с ново крило. В него ние се постарахме да задоволим индивидуалните изисквания на пациенти по отношение на комфорт и уют по време на престоя им в болницата. Обзаведохме самостоятелни стаи, както и стаи с възможност за придружител, за да не разделяме двамата родители в първите дни от появата на новото им дете.

Медицински комплекс “Майчин дом”- гр.Варна е собственост на АД " МЕДИКО ИНВЕСТ", създадено от група медицински специалисти и бизнесмени. В комплекса работят 70 души виcш, среден и помощен персонал.

Нашите лекари непрекъснато повишават квалификацията си , участват в курсове и семинари, следят се всички новости в медицината.

Акушерките, работещи при нас са опитни и високо квалифицирани. Всички имат сертификат за правоспособност, признат във всички държави в европейския съюз - знак за световното ниво на акушерската помощ в Медицински комплекс “Майчин дом”- гр.Варна.

АСМПМЦ "СВ. ПЕТКА" - гр. Варна

АСМПМЦ „ Св. Петка” е създадена да оказва специализирана помощ в областта на заболяванията на ушите, носа и гърлото, както и в очните болести.

Основните дейности, които се извършват в центъра са:

 • превенция и съвременна диагностика на слуха на новородени
 • диагностика и лечение на хъркането и обструктивната слийп апнеа
 • лечение с колбация и радиочестотна хирургия
 • оперативно лечение на ухото
 • слухопротезиране

Нашата цел е непрекъснато подобряване на качеството на живот на нашите пациенти, чрез повишаване стандартите на нашета лечебна база, както и развиване на социална дейност чрез всеобхватно прилагане на скринингови програми.

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ" ЕООД

Медицинският център е създаден през м. май, 2002 г. с цел качествено обслужване на пациенти от 0 до 18 години от цялата страна. При нас работят тясно-профилирани специалисти във всички области на детските заболявания. Разполагаме с необходимата апаратура, позволяваща прецизна диагностика на заболяванията в детска възраст.

При нас се извършват прегледи и манипулации, както по договор с НЗОК, така и с платен прием.

Водещи принципи в работа на целия екип на центъра винаги са били, ще бъдат и в бъдеще, безкомпромисното качеството на медицинската услуга, персоналното отношение към всеки пациент, вникване в неговите проблеми и страхове, уважение към неговото време и заетост.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ

МЦ за СИМП по ББ предоставя възможности за извънболнично лечение на пациенти с остри и хронични белодробни заболявания.

Могат да бъдат извършени рентгенови, микробиологични изследвания и физиотерапия на дихателната система.

МЦ работи с направления по Здравна каса.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ДИМИТРОВГРАД

Гаранция за качествена доболнична помощ с добри специалисти и съвременна медицинска апаратура.

Нашите кабинети са оборудвани с най-новите технологии!

• Неврологичен кабинет

• Ортопедо-травматологичен кабинет

• Ендокринологичен кaбинет

• Кардиологичен кабинет

• Пулмологичен кабинет

• Нефрологичен кабинет

• Психиатричен кабинет

• Физиотерапевтичен кабинет

• Кабинет детски болести

• Гастроентерологичен кабинет

• Акушеро-гинекологичен кабинет

• Вътрешни болести

• Детски болести и кардио

• Кабинет кожни болести

• Кабинет очни болести

• Хирургичен кабинет

• Кабинет УНГ

• Рентгенологичен кaбинет

МЦ "ЦЕНТРОМЕД 2000"

Медицински център "Центромед – 2000" е член на Българско дружество по главоболие. Центърът работи с НЗОК. Възможност за прегледи както в самия център, така и при домашни посещения. Извършват се иглотерапия и физопроцедури. В центъра работят специалисти по нервни болести и психиятрия.

МЦ "ДОБРИЧ" ЕООД

"Медицински Център - Добрич" ЕООД работи и с частни пациенти по цени на услугите съгласно утвърден ценоразпис изложен в регистратурата на заведението.

"Медицински Център - Добрич" ЕООД работи по договор с РЗОК Добрич, "Дженерали Закрила Здравно Осигуряване" АД, ОЗОФ "Доверие" АД, ЗОК "Надежда" АД, ЗОК "Всеотдайност" АД, ЗОК "Св.Николай Чудотворец" АД и др.

В лечебното заведение се извършват:

 • Консултативни прегледи от лекари специалисти;
 • Физиотерапия и рехабилитация;
 • Клинико - лабораторни изследвания;
 • Рентгенова диагностика (вкл. скенер и мамография);
 • Ехографска диагностика;
 • Високо - специализирани изследвания:
  • Ехокардиография за деца
  • Доплер на мозъчни съдове
  • Електроенцефалография (ЕЕГ)
  • Електромиография (ЕМГ)
  • Хормони и туморни маркери
 • Лазер терапия при ставни заболявания и др.

==

Система за болнична помощ

Всяка система за управление на болнични комплекси трябва да представлява комплексен продукт, който да подпомага анализа, вземането на решения, управлението на процесите, протичащи в рамките на лечебното заведение, управлението на персонала, финансите...

Система за доболнична помощ

Интегрираща медицинска информационна система - в една сграда, чрез един сървър, могат да се обслужват всички индивидуални и групови практики, лаборатории, МЦ и ДКЦ;

Система за дентална помощ

Bon Art Dental System е web – базирана компютърна информационна система за стоматолози. Съдържа в себе си всички пакети от доболничната дентална помощ, както следва: Изпълнители на първична дентална помощ, Изпълнители на специализирана дентална помощ, Медико-Дентални Центрове (МДЦ)